دیوید اشتاین دل

انسان اگر با دل گوش دهد, معنا را کشف خواهد کرد. همان طور که چشم, نور را می بيند و گوش صدا را می‌شنود, دل هم عضوی برای دريافت معناست.  

وقتی که با دقت و با حضور ذهن گوش می‌دهيم, متوجه قضاوت های عکس‌العملی و منفعل خود در برابر سخنان مخاطب می‌شويم. در اين حالت متوجه نوع برداشت و قالب های فکری خود می‌شويم.

 
در نظر داشته باش که هم تو و هم ديگری ممکن است اشتباه کنيد.   

ديدگاه من در اثر غربال‌ها و فيلترها و نوع تفکر من محدود است. فکر نمی‌کنم طرز تفکر و ديدگاه من تنها راه فهم و توصيف وقايع و داده‌ها باشد. 

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان